Backtest reports

Bij de ontwikkeling van de next generation bots is de basis (inter)daytrading strategie uitvoerig getest. Vanuit transparantie oogpunt, deelt AIPOLLO de volledige testrapporten. De testen zijn per jaar uitgevoerd met een accountsaldo van €1.000. Er is zowel met als zonder jaarlijkse compounding getest. Bij compounding wordt er doorgehandeld met de gerealiseerde winst. In de loop van het jaar gaat de lotsize dus omhoog. Zonder compounding wordt de lotsize gefixed en blijft deze het gehele jaar gelijk. Er is gebruik gemaakt van 99,9% kwaliteitsdata van TickDataSuite/Dukascopy met variabele spread.

Overall testresults

Bron: AIPOLLO fixed lotsize backtest resultaten 2015-2021. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.