Actie voorwaarden

 1. Winacties worden uitgeschreven door AIPOLLO. Op acties zijn deze voorwaarden en spelregels van toepassing.
 2. Deelname aan een winactie is gratis. Deelname vindt plaats via Facebook of Instagram. Je maakt kans op de prijs als je hebt voldaan aan de spelregels op één van de hiervoor genoemde social media platforms.
 3. Een winactie wordt op geen enkele manier gesponsord of beheerd door Facebook of Instagram.
 4. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 5. De looptijd van en winactie staat aangegeven in de beschrijving van de betreffende actie.
 6. Deelname kan alleen indien je woonachtig bent in Nederland en minimaal 18 jaar bent.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie via social media en persoonlijk geïnformeerd.
 9. AIPOLLO kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie zijn verkregen, worden enkel gebruikt door AIPOLLO en worden niet verstrekt aan derden.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door AIPOLLO.
 14. AIPOLLO handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden via een mail aan support@aipollo.com . Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.