Disclaimer en voorwaarden

AIPOLLO B.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81809298) is een softwarebedrijf dat geautomatiseerde beleggingsaanbevelingen via bots creëert. Deze beleggingsaanbevelingen kunnen automatisch gekopieerd worden via een platform van een onafhankelijke broker. Op de diensten en informatieverstrekking zijn deze disclaimer en voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, onze diensten en/of informatie, ga je automatisch akkoord met deze disclaimer en voorwaarden.

Eigen verantwoordelijkheid voor het copytraden van een bot
AIPOLLO is gespecialiseerd in geautomatiseerde beleggingsaanbevelingen via bots. Aanbevelingen hebben betrekking op de valutamarkt. Op de valutamarkt wordt gehandeld met hefboom. Dat is risicovol. Het is belangrijk dat je hier goed onderzoek naar doet en begrijpt hoe dit werkt. Het is mogelijk om jouw gehele investering te verliezen. Investeer daarom niet met geld waarvan je je niet kunt veroorloven om dat te verliezen. Circa driekwart van de retail beleggers verlies geld met forex traden. Ingrijpen na afloop van een trade kan slechts door achteraf de order te sluiten of een tegengestelde order uit te voeren. Niet AIPOLLO maar jij zelf bent verantwoordelijk voor jouw beleggingen en keuzes. Standaard volg je trades 1-op-1. Zelf ingrijpen of de copysettings wijzigen kan ook. Alle transacties die uitgevoerd worden op het trading account van de cliënt, zijn op initiatief van en voor risico van de cliënt en de eventuele mederekeninghouder. Je kunt op elke moment een bot starten, stoppen of pauzeren. Ook kun je orders zelf sluiten of aanvullende openen. Win naar eigen inzicht en behoefte onafhankelijk (beleggings)advies in. Door gebruik te maken van de diensten van AIPOLLO verklaar je dat je voorafgaand voldoende hebt onderzocht of jouw beleggingsprofiel aansluit bij het risico van de gekozen signalen en dat jij die risico’s accepteert.

Beschikbaar stellen van software, geen beleggingsadvies
AIPOLLO is zelf geen broker, financieel adviseur, bemiddelaar of vermogensbeheerder. De diensten en informatie die we aanbieden, vormen geen beleggingsadvies. AIPOLLO stelt alleen software in de vorm van bots beschikbaar via het copytrade platform van de broker. Er wordt niet beweerd dat gekopieerde orders winsten of verliezen gaan opleveren.

Voorwaarden van de broker
Je maakt zelf een brokeraccount aan en abonneert je zelf op het kopiëren van orders op jouw eigen brokeraccount. De broker staat volledig los van AIPOLLO als softwarebedrijf. Deze diensten zijn over en weer afgescheiden en zelfstandig te gebruiken. Voor zowel het aanmaken van een brokeraccount en het abonneren op het kopiëren van orders, gelden de voorwaarden van de broker. Lees deze goed door voordat je ze op de website van de broker accepteert en van deze dienst gebruik maakt. Voor het copytraden van een bot betaal je op het platform van de broker per subscription een performancefee van 25%. Deze fee wordt iedere zaterdag door de broker verrekend op jouw account en berekend over de netto winst. De volledige fee betaal je pas zodra in een volgende week de eventuele drawdown of verlies is terugverdiend. AIPOLLO wordt via de broker betaald. Je ontvangt geen aparte factuur van ons. Automatisch handelen kan leiden tot veel individuele transacties, de bijbehorende transactie- en rente(swap)kosten die de broker in rekening brengt, kunnen een negatieve invloed op het rendement hebben. Als je inschrijft via een affiliate/partner zijn er geen opstartkosten. De kosten van de ontwikkeling en beheer van de bots zijn verwerkt in de fee.
Woon je niet in Nederland, neem dan eerst contact op via support@aipollo.com om te checken of de broker diensten levert aan inwoners van jouw land. Sinds 18 augustus 2016 is de commercialisering van forex in België door de FSMA verboden. AIPOLLO beoogt op geen enkele wijze om inwoners van België zich te laten abonneren op het kopiëren van orders van onze bots via het platform van de broker.

Partner programma van AIPOLLO
Voor het werven en instrueren van geïnteresseerden, werkt AIPOLLO samen met affiliates en partners. Omdat daar tijd en energie in gaat zitten én het ons ontlast, krijgen ze daar een beloning voor. Om affiliate van AIPOLLO te worden, beschik je over de benodigde kennis, ervaring en toegevoegde waarde en ben je minimaal 1 maand geabonneerd op het kopiëren van orders van een bot. Als affiliate krijg je een eigen botcode. Botcodes mogen niet ongevraagd worden gedeeld in communities, op social media of in groepapps. Ga niet als een ‘commissie jager’ mensen bestoken met jouw botcode. AIPOLLO heeft het recht om een botcode in te trekken als een affiliate of partner zich niet aan de voorwaarden houdt. Jouw netwerk betaalt niets extra voor de beloning die jij ontvangt. Van de performancefee die jouw introducé betaalt, gaat 20% rechtstreeks naar jou. Dat geldt alleen voor de klanten die jij zelf laat aanmelden bij de broker. Er is geen multi level systeem. Net als bij de performancefee wordt deze beloning wekelijks door de broker op jouw account verrekend. Ook hiervoor gelden de voorwaarden van de broker. Lees deze goed door voordat je ze op de website van de broker accepteert.

Toezichthoudende instantie
Houd er rekening mee dat AIPOLLO als software aanbieder niet geregistreerd is als dienstverlener bij DNB, noch bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), noch bij enig andere toezichthoudende autoriteit. Het (geautomatiseerd) geven van beleggingsaanbevelingen kent geen vergunningsplicht van de AFM. De aanbevelingen zijn algemeen van aard en niet toegespitst op de situatie van de individuele belegger. Hierom dien je dus zelf voorafgaand aan het koppelen van een AIPOLLO bot aan jouw brokeraccount te kijken of deze bot aansluit bij jouw situatie, wat betreft de bijbehorende risico’s en benodigde kennis en ervaring.
De broker, waar je een trading account aanmaakt en de orders van onze bots kopieert, staat onder toezicht van de International Financial Services Commission (IFSC). Hoewel dit geen Europees toezicht is, heeft de broker (als dochteronderneming van een Europese broker) wel aanvullende maatregelen genomen. Zoals negatieve balansprotectie, garantiefonds, e.d. Tijdens het aanmaken van een account en het abonneren op orders van onze bots, krijg je informatie over de voorwaarden van de broker. Lees deze goed door voordat je ze op de website van de broker accepteert.

Aansprakelijkheid
In de ruimste zin van de wet is AIPOLLO niet aansprakelijk voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of tijdigheid van de informatie die wordt verstrekt, de beleggingsaanbevelingen die worden gedaan en/of orders die worden gekopieerd op het platform van de broker. Evenmin is AIPOLLO aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-, incidentele of andere schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie die we verstrekken en orders die door gebruikers gekopieerd worden (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van kansen, handelsverliezen en schade die kan voortvloeien uit enige onnauwkeurigheid of onvolledigheid van deze informatie).
De dienstverlening van AIPOLLO en de werking van de AIPOLLO bots vinden online plaats. Hier zijn bepaalde risico’s aan verbonden, waaronder vertraging in systemen of servers, technische storingen, onjuistheden in (de getoonde) informatie en berekeningen dan wel berekeningswijzen of cyberaanvallen. AIPOLLO is niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke aard dan ook, als gevolg hiervan.

Behaalde resultaten
Om een indruk te geven van de tot op heden behaalde prestaties van de bots, staan er rendementen op deze website van brokeraccounts die orders van onze bots kopiëren. Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt een deel van of jouw volledige inleg kwijt raken. Beleg alleen met geld dat je echt kunt missen en bereid bent om te verliezen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Opstart van AIPOLLO in pre-launch
Van 4 januari tot en met 27 maart 2021 was de pre-launch van AIPOLLO. Tijdens deze pre-launch konden een beperkt aantal accounts zich abonneren op de orders van onze bots. De pre-launch was bedoeld om het gebruik niet ineens explosief te laten groeien. Tevens is de juridische, financiële en fiscale oprichting van AIPOLLO voltooid.
Vanaf 1 mei 2021 start de final launch en is de aanmelding opengezet voor iedereen die de bots wil copytraden.