Archived bots

Bij de start van AIPOLLO in 2021 is er begonnen met een drietal bots: Mr ECC, Mr JUAC en Mr Carry. Deze bots zijn vanaf 2022 vervangen door bots met een verfijnder risicomanagement. De vervangende bots zijn op de masteraccounts doorgegaan. Via onderstaande links is de historie terug te zien.